Εκτύπωση Εκτύπωση
Smart Energy Management στον Δήμο Αλεξάνδρειας
12/11/2019
Smart Energy Management στον Δήμο Αλεξάνδρειας
Ειδικό πληροφοριακό σύστημα για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αξιοποιεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Η εγκατάσταση του λογισμικού IANOS της εταιρείας DOTSOFT A.E. συνδυάζει μια σειρά από οφέλη:
  • της εξοικονόμησης κόστους που μπορεί να προκύψει από την ανάδειξη των ενεργοβόρων σημείων,
  • της υποστήριξης του σχεδιασμού και του ελέγχου απόδοσης των έργων/παρεμβάσεων ενεργειακής κατανάλωσης,
  • της διευκόλυνσης των Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας για την αυτοματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και έλεγχο των ενεργειακών καταναλώσεων,
  • της υποστήριξης του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας.