Εκτύπωση Εκτύπωση
Νέες συνεργασίες της MIK3 AE στον χώρο της Γαλακτοπαραγωγής
16/09/2020
Νέες συνεργασίες της MIK3 AE στον χώρο της Γαλακτοπαραγωγής
Με την American Farm School, που αφορά στην ανάπτυξη Mobile εφαρμογής για την επιθεώρηση και επιστημονική καθοδήγηση των μονάδων κτηνοτρόφων/παραγωγών (φάρμες) και παράλληλη εγκατάσταση και ολοκλήρωση με το MCM.net

Με τον Συνεταιρισμό Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας «ΓΑΛΑ ΕΛΑΣΣ» που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του MCM.net για την πλήρη διαχείριση του παραγομένου γάλακτος και των συνεταιριστών παραγωγών.

Με την Γαλακτοβιομηχανία «ΟΜΗΡΟΣ» που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του MCM.net για την πλήρη διαχείριση της ζώνης γάλακτος.

To Milk Control Management, είναι το καταξιωμένο λογισμικό που απευθύνεται στην βιομηχανία μεταποίησης γάλακτος έχοντας σαν αντικείμενο την πλήρη διαχείριση, κατά ποιότητα, ποσότητα και αξία του γάλακτος που προμηθεύεται η βιομηχανία σαν πρώτη ύλη από τους παραγωγούς.