Εκτύπωση Εκτύπωση
Νέο έργο αναδρομικής καταλογογράφησης της Datascouting στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
25/09/2020
Νέο έργο αναδρομικής καταλογογράφησης της Datascouting στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Tο έργο της αναδρομικής καταλογογράφησης στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς ανέλαβε η DataScouting.

Αντικείμενο του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης είναι η προμήθεια 12.000 βιβλιογραφικών εγγραφών δομημένες σύμφωνα με τη διάταξη υλοποίησης UNIMARC, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο ILS Koha και θα εμπλουτίσουν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές θα περιγράφουν ισάριθμο αριθμό τεκμηρίων, τόσο βιβλιογραφικά όσο και θεματικά. Η βιβλιογραφική περιγραφή των τεκμηρίων θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες περιγραφικής καταλογογράφησης των AACR2 και τα πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής ISBD, ενώ η θεματική περιγραφή θα γίνει σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey (DDC) και τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH).
 
Η βιβλιοθήκη της Ζαγοράς ιδρύθηκε το 1762, με βασικούς και αποτελεσματικούς συντελεστές της ιδρύσεως και υπάρξεως της ιστορικής αυτής βιβλιοθήκης τον Ιωάννη Πρίγκο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Καλλίνικος Γ’.
 
Σήμερα στεγάζονται πάνω από 10.000 τίτλοι βιβλίων, περιοδικών, αλλά και περίπου 3.500 παλαιότυπων, σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Ζαγοράς, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
Σχετικά με τη DataScouting
Η DataScouting είναι εταιρία παροχής και ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών Πληροφορίας με εξειδίκευση στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για εταιρίες και οργανισμούς media monitoringβιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.

Η DataScouting είναι μέλος της FIBEP (World Media Intelligence Association), AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) και της NEM (New European Media)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Σοφία Καρακεβά, CMO, [email protected]