Εκτύπωση Εκτύπωση
Σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ, η εταιρία ORGANIZATION & COMPUTING AE ολοκλήρωσε την υλοποίηση συστήματος Logistics.
18/02/2021
Σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ, η εταιρία ORGANIZATION & COMPUTING AE ολοκλήρωσε την υλοποίηση συστήματος Logistics.
Σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ, η εταιρία ORGANIZATION & COMPUTING AE ολοκλήρωσε την υλοποίηση συστήματος Logistics.
Με την χρήση του συστήματος Logistics, η διοίκηση του νοσοκομείου μπορεί να παρακολουθεί κάθε στάδιο του κυκλώματος προμήθειας και διάθεσης υγειονομικού υλικού με τη χρήση barcode:
  • Υποβολή αιτήματος από την Κλινική,
  • αναζήτηση αποθέματος στην Αποθήκη,
  • παραγγελία υλικού από το Γραφείο Προμηθειών,
  • παραλαβή υλικού από την Αποθήκη,
  • διασύνδεση με το Λογιστήριο,
  • διάθεση υλικού στην Κλινική
  • και τελικά διάθεση στον ασθενή.
Με την εφαρμογή του συστήματος Logistics, επιτυγχάνεται μείωση της γραφειοκρατίας, αύξηση της ταχύτητας, της παραγωγικότητας και της αξιοπιστίας.