Εκτύπωση Εκτύπωση
Νέο έργο της DOTSOFT Α.Ε. στο Δήμο Αλεξάνδρειας
23/05/2022
Νέο έργο της DOTSOFT Α.Ε. στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. επεκτείνει της πόλεις στις οποίες εγκαθιστά έξυπνες εφαρμογές. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υπέγραψε σύμβαση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας».
 
Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται αναλυτικά από τα παρακάτω:

· Σύστημα Ελέγχου θέσεων στάθμευσης
· Σύστημα Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi spots)
· Σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων
· Προμήθεια δύο (2) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
· Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών πινακίδων
· Ανάπτυξη μίας (1) ενιαίας πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και βιώσιμης κινητικότητας
· Ανάπτυξη μίας (1) ενιαίας εφαρμογής «έξυπνης πόλης» για κινητά τηλέφωνα σε iOS και Android
 
Τα οφέλη της δράσης αναμένονται να είναι πολλαπλά. Πιο συγκεκριμένα, η ελεγχόμενη στάθμευση θα εξασφαλίσει εύκολη προσβασιμότητα των κατοίκων στην περιοχή και τη διευκόλυνση των κινήσεών τους μέσα σε αυτή, ενώ η όχληση και η ρύπανση θα μειωθεί. Επίσης, η προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων συντελούν στη μεγαλύτερη ασφάλεια των πεζών και στην καλύτερη ροή των οχημάτων, ενώ προσδίδουν στην εικόνα σύγχρονης πόλης στην εμπορική περιοχή. Στο ίδιο συντελεί και η εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, που προωθούν την ηλεκτροκίνηση για το Δήμο και για τους πολίτες. Το σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων, καθώς και η χρήση του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου δίνουν στο Δήμο τη δυνατότητα να εξοικονομήσει πόρους και να μειώσει τη ρύπανση, με άμεσα οφέλη στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 130.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.