Εκτύπωση Εκτύπωση
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών και αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Ιουλίου 2017
07/07/2017
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών και αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Ιουλίου 2017
Την 3η Ιουλίου 2017 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή. 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ξεκίνησε με την παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των πεπραγμένων και η έγκριση του οικονομικού απολογισμού, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε σύνολο 53 ταμειακώς εντάξει μελών και 40 ψηφισάντων, έλαβαν σταυρούς προτίμησης και εξελέγησαν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Καγγελίδης Κωστής (40)
2. Κουτάλου Χαρά (34)
3. Μάνος Αναστάσιος (34)
4. Σιάγας Σωτήρης (34)
5. Μυλωνάς Θεόφιλος (32)
6. Τσακνής Αργύριος (16)
7. Βάμβαλης Κοσμάς (14)

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Παπαζίδης Γιώργος (32)
2. Σαμαράς Πασχάλης (30)
3. Νομικός Βαγγέλης (29)

Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Βασιλειάδης Βαγγέλης (31)
2. Καραμόσχος Παναγιώτης (28)
3. Αχλαδάς Χρήστος (26)
4. Κουρίδης Χαρίτων (26)
5. Μπιζάκης Απόστολος (24)