Εκτύπωση Εκτύπωση
INNO-PLATFORM project:
25/10/2018
INNO-PLATFORM project: " Transnational Conference - InnoDays
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια το συνέδριο με τίτλο “Transnational Conference - Innodays” στο πλαίσιο έργου του INTERREG Balkan Med Program με την ονομασία Innoplatform (Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterranean Area)στο οποίο ο ΣΕΠΒΕ συμμετέχει ως εταίρος.
 
Πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.


Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιοχής Balkan Med (Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Fyrom, Αλβανία), μέσω της βελτίωσης της υπάρχουσας γνώσης σε καινοτομίες βασισμένες σε επιχειρησιακά πρότυπα (business model innovations) και στην ανάπτυξη ενός πακέτου από εργαλεία (Innotools) και υπηρεσίες (InnoScorecard και InnoRegion), τα οποία θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τη γνώση τους στο να αναπτύσσουν καινοτομίες σε προϊόντα και διαδικασίες.