Εκτύπωση Εκτύπωση
Παρατείνονται μέχρι 11 Νοεμβρίου 2016 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους 1.000 άνεργους νέους.
18/10/2016
Παρατείνονται μέχρι 11 Νοεμβρίου 2016 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους 1.000 άνεργους νέους.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλονται μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.00, ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα edu.sepve.org.grπου έχει δημιουργήσει ο ΣΕΠΒΕ ειδικά για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, που θα λάβει ο κάθε άνεργος-ωφελούμενος επιδοτούνται προς 5 ευρώ την ώρα. Οι 260 ώρες πρακτικής κατάρτισης σχετικές με τα αντικείμενα του προγράμματος σε επιχειρήσεις της Περιφέρειάς τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, επιδοτούνται με 3 ευρώ την ώρα, ενώ σε όλο το διάστημα λειτουργίας του προγράμματος καλύπτονται παράλληλα και οι ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ :

http://edu.sepve.org.gr/welcome