Εκτύπωση Εκτύπωση
Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον Β' Κύκλο στο edu.sepve.org.gr
30/05/2017
Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον Β' Κύκλο στο edu.sepve.org.gr

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)" το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Ο ΣΕΠΒΕ ευχαριστεί όσους και όσες δήλωσαν συμμετοχή για το ενδιαφέρον τους.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι λίστες των υποψηφίων ανα Περιφέρεια και θα προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Οι λίστες ανα Περιφέρεια θα ανακοινωθούν άμεσα.