Εκτύπωση Εκτύπωση
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠΒΕ και Προκήρυξη Εκλογών
20/06/2017
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠΒΕ και Προκήρυξη Εκλογών


Θεσσαλονίκη 20-6-2017
 

Προς   Γενική Διεύθυνση
Θέμα:                                 "Γενική Συνέλευση και Εκλογές"

 
 
Αξιότιμοι κύριοι,
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Κτίριο Γ2, καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 3 Ιουλίου και ώρα 18.00 στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης με:
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 
 
1.      Ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα του Δ.Σ., έγκριση απολογισμού απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή μελών του.
2.      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
3.      Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου &Εξελεγκτικής Επιτροπής
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία, τότε η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας τη Δευτέρα 10 Ιουλίου πάντα στον ίδιο τόπο και χρόνο (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 1712/87 και 10 καταστατικού).
 
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο.
 
Υποψηφιότητες για εκλογή στα όργανα του Συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό του συνδέσμου, θα πρέπει να υποβληθούν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 (δηλ. δύο ημέρες πριν τις εκλογές) είτε εγγράφως στα γραφεία του Συνδέσμου είτε στο email: sepve@sepve.org.gr
 
 
Με εκτίμησηΚωστής Καγγελίδης                                                        Κοσμάς Βάμβαλης
                       
                      Πρόεδρος Δ.Σ.                                                               Γ. Γραμματέας