Εκτύπωση Εκτύπωση
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β' κύκλου
16/06/2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β' κύκλου
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια για τον Β' Κύκλο Αιτήσεων.