Εκτύπωση Εκτύπωση
Ο κ. Κωστής Καγγελίδης επανεξελέγη πρόεδρος για δεύτερη θητεία
10/07/2017
Ο κ. Κωστής Καγγελίδης επανεξελέγη πρόεδρος για δεύτερη θητεία
Πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2017 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος καθώς επίσης και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή. Στην γενική συνέλευση παρευρέθησαν εκπρόσωποι σαράντα ενεργών μελών επιχειρήσεων του συνδέσμου και ακολούθησε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την στρατηγική του συνδέσμου, την πορεία του κλάδου και της οικονομίας.

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΒΕ και συγκροτήθηκε σε σώμα. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κάτω από συναινετικό πνεύμα με ομόφωνη αποδοχή της πρότασης όλων των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κωστής Καγγελίδης επανεξελέγη πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΒΕ για δεύτερη συνεχή θητεία και δήλωσε:

"Η ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες του Συνδέσμου των σαράντα εταιρειών δείχνουν την δυναμικότητα της περιφέρειας στον χώρο ΤΠΕ, την εμπιστοσύνη τους στην συλλογικότητα αλλά υπογραμμίζει και την σημασία της ορθής αποτύπωσης της περιφερειακής διάρθρωσης στην οργάνωση του συνολικού οικοσυστήματος ΤΠΕ στη χώρα μας. Αυτή είναι και η σημαντική μας επιπρόσθετη στοχοθέτηση στην επερχόμενη θητεία μας".

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΒΕ έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος Καγγελίδης                       Πρόεδρος
Θεόφιλος Μυλωνάς                                 Αντιπρόεδρος
Αναστάσιος Μάνος                                  Αντιπρόεδρος
Χαρά Κουτάλου                                       Γενική Γραμματέας
Σωτήριος Σιάγας                                     Ταμίας
Κοσμάς Βάμβαλης                                   Μέλος
Αργύρης Τσακνής                                    Μέλος