Εκτύπωση Εκτύπωση
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσα από τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΠΚΜ
03/10/2017
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσα από τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΠΚΜ" στα πλαίσια του Thessaloniki Summit 2017