Join us on facebook   Follow us on twitter   Follow us on twitter   Follow us on twitter   Follow us on twitter   portal.bottom.message.rss
Technopolis

Πληροφορίες Εγγραφής Μέλους
 


 
21/09/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΒΕ
Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του ΣΕΠΒΕ από την ανάληψη νέων έργων και προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), διακρατικών προγραμμάτων, καθώς και των ανταγωνιστικών έργων που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν την ύπαρξη ενός ικανού αριθμού δυνητικών συνεργατών, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση εργασιών και την υποστήριξη των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει ο ΣΕΠΒΕ. Για το σκοπό αυτό, οργανώνεται η λειτουργία Μητρώου επιστημονικών  συνεργατών,  εμπειρογνωμόνων και προμηθευτών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία, διαχείριση και το διαρκή εμπλουτισμό μιας βάσης δεδομένων φυσικών και νομικών προσώπων, ώστε

· να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους επαγγελματιών και επιστημόνων με εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών και έργων, στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ΣΕΠΒΕ

·  οι Ομάδες Εργασίας που συστήνονται για οποιοδήποτε λόγο στον ΣΕΠΒΕ στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων, να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζονται με την κατάλληλη κατά περίπτωση εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών

·  οι πάσης φύσεως προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών να διενεργούνται από συμμετέχοντες στο Μητρώο, για λόγους διαφάνειας και ανταγωνισμού.

Στο  πλαίσιο  αυτό, ο ΣΕΠΒΕ απευθύνει πρόσκληση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εξειδίκευση και εμπειρία στα παρακάτω θεματικά πεδία και κατηγορίες ενεργειών,  που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση προς εγγραφή στο Μητρώο.

Τα θεματικά πεδία και οι κατηγορίες ενεργειών είναι τα ακόλουθα :
 
 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
1.Πεδίο Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Πληροφόρησης, Προβολής και Εκδόσεων α. Υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής, προώθησης, διαφήμισης,
β. Έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
γ. Υπηρεσίες δημοσίευσης προσκλήσεων στον Τύπο
δ. Διοργάνωση / υποστήριξη εκδηλώσεων
2.  Πεδίο Υπηρεσιών Συμβούλων α. Υπηρεσίες νομικού συμβούλου
β. Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης - παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων (αναπτυξιακά, ερευνητικών, , διακρατικών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων κτλ.)
γ. Υπηρεσίες συμβούλου διαχειριστικής και διοικητικής υποστήριξης
δ. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης του ανθρώπινου δυναμικού
ε. Υπηρεσίες οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης και παρακολούθησης έργων
στ. Παροχή υπηρεσιών (συμμετοχή σε παραδοτέα) στο πλαίσιο επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας  στα παρακάτω ενδεικτικά αντικείμενα :
- των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
- της οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών
- της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
3. Πεδίο Εκπόνησης Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών - Διενέργεια Ερευνών και Υπηρεσίες Αξιολόγησης Ενδεικτικά:
     i.Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 ii.Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων του κλάδου ΤΠΕ
4.  Λειτουργικές δαπάνες
 
Ενδεικτικά:
    i.          Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων
       ii.            Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης
      iii.            Εκτυπώσεις – εκδόσεις
     iv.            Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου, όπως γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, κτλ.
5.  Προμήθειες Ενδεικτικά:
         i.            Εξοπλισμός Γραφείων
       ii.             Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
      iii.            Λογισμικό

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο είναι ανοικτή. Παρά ταύτα, κατά περίπτωση ενδέχεται να τίθενται ειδικότερες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, οι οποίες θα αναρτώνται εγκαίρως στον δικτυακό τόπο του ΣΕΠΒΕ. 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης παρακάτω.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςΜε την υποστήριξη του ΣΕΠΒΕ
Με την υποστήριξη του ΣΕΠΒΕΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το έργο Innoplatform
 
Newsletter
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει