Εκτύπωση Εκτύπωση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια με θέμα τα Ανοιχτά Δεδομένα
03/04/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια με θέμα τα Ανοιχτά Δεδομένα
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) πρόκειται να διοργανώσει δύο εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τα Ανοικτά Δεδομένα και με τίτλους «Εισαγωγή στα Ανοικτά Δεδομένα» και «Προχωρημένα Θέματα Ανοικτών Δεδομένων».

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια υλοποιούνται πιλοτικά στο πλαίσιο του έργου Innovative Open Data Education and Training based on PBL and Learning Analytics - ODEDU, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα ERASMUS+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσφέρονται δωρεάν σε στελέχη επιχειρήσεων που μπορούν να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν την προσφορά αυτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο στη διεύθυνση : http://odedu-project.eu/.