Εκτύπωση Εκτύπωση
ODEdu Παράταση προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο για τα Ανοιχτά Δεδομένα
12/10/2018
ODEdu Παράταση προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο για τα Ανοιχτά Δεδομένα
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) διοργανώνει εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Εισαγωγή στα Ανοικτά Δεδομένα»
 
Οι θέσεις για τους συμμετέχοντες είναι συνολικά 24. Επειδή προς το παρόν δεν έχουν καλυφθεί όλες με αιτήσεις ενδιαφερομένων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και την επόμενη εβδομάδα με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα με ηλεκτρονικό μήνυμα, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων.
Ο ΣΕΠΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων πριν την καταληκτική ημερομηνία, εφόσον συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων.