Εκτύπωση Εκτύπωση
Ανοιχτός Διαγωνισμός του CEDEFOP για Remote ICT Services
20/12/2018
Ανοιχτός Διαγωνισμός του CEDEFOP για Remote ICT Services

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα: Remote ICT Services: Content Server/SharePoint and PowerBuilder’ (ICT-  Εξ αποστάσεως υπηρεσίες: Content Server/SharePoint and PowerBuilder)


Όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Tendering και μόνο στην αγγλική γλώσσα: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4276

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών04/02/2019 (17:00 τοπική).  Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών (e-Submission), το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του παραπάνω ιστότοπου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Tendering.