Εκτύπωση Εκτύπωση
Re:Connect από το Hellenic Design Centre
22/01/2019
Re:Connect από το Hellenic Design Centre
Το Hellenic Design Centre, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ, ανακοινώνει την έναρξη του Re:Connect, ενός νέου πιλοτικού προγράμματος για επιχειρήσεις και designers, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες σε θέματα customer insights, user experience και product/service development, με στόχο τη δημιουργία δεξιοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο παρέχεται δωρεάν από το Hellenic Design Centre.

Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι designers θα επιλεγούν μέσω μιας διαδικασίας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 31/01/2019 ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 08/02/2019 μέσω της ιστοσελίδας του Hellenic Design Centre.

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Αγγελική Μπάρακλη, email: [email protected]gr , τηλ.: 2310 413285, από Δευτέρα έως Παρασκευή (08.30 - 16.30)

Επισυνάπτεται χρήσιμο συνοδευτικό υλικό