Εκτύπωση Εκτύπωση
09/09/2020
Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην ΠΚΜ
«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020» προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι στις 10/9/2020 και ώρα 10.00π.μ. και η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 9/10/2020 και ώρα 15:00.