Εκτύπωση Εκτύπωση
Παράταση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων ωφελούμενων του υποέργου «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5033816
20/08/2021
Παράταση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων ωφελούμενων του υποέργου «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5033816
Παράταση προθεσμιών υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα με ΟΠΣ 5033816.

Παρατείνεται η προσθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στην Πράξη "Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση" MIS 5033816, μέχρι την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 24:00.

Αντιστοίχως, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης του προσωρινού πίνακα επιλογής ωφελουμένων και μέχρι τη Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Δείτε την 
πρόσκληση του προγράμματος και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής