Εκτύπωση Εκτύπωση
Ανακοίνωση επιτυχόντων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» (MIS 5033816)
27/10/2021
Ανακοίνωση επιτυχόντων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» (MIS 5033816)
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5033816. Ανακοινώνεται ο πίνακας των 29 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 112 αιτήσεις. Εκ των αιτούντων κατέθεσαν φακέλους δικαιολογητικών οι 43, οι 29 εκ των οποίων ήταν πλήρεις.