Εκτύπωση Εκτύπωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων ωφελούμενων του υποέργου «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5033816
01/11/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων ωφελούμενων του υποέργου «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση» Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5033816
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος . 

Δείτε την πρόσκληση του προγράμματος και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής