Εκτύπωση Εκτύπωση
Business Breakfast του ΣΕΠΒΕ στα πλαίσια του Technology Forum
28/09/2022
Business Breakfast του ΣΕΠΒΕ στα πλαίσια του Technology Forum
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Επιχειρηματικό Πρωινό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Οι εταιρείες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και ν ανταλλάξουν απόψεις με τους διακεκριμένους ομιλητές του Technology Forum: Mr Manish Kothari, Mr Stephen Ciesinski, Mrs Jill Ford, Mr Nicolas Perony, Mr Larry Cutler, Mr Apostolos "Toli" Lerios.
Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι: Atlantis Engineering, Emisia, Exandia, Fromscratch, Gnomon, Gravity Labs, Metavallon, Venture Stories Partners, Ysoft