Εκτύπωση Εκτύπωση
Πνευματικά Δικαιώματα και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας στον Κλάδο ΤΠΕ
28/11/2008
Πνευματικά Δικαιώματα και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας στον Κλάδο ΤΠΕ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και η Ερευνητική Μονάδα Αστικής & Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Money Show 2008 έχουν τη τιμή να σας προσκαλέσουν σε εκδήλωση με θέμα: «Πνευματικά Δικαιώματα και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας στον Κλάδο ΤΠΕ»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 10.00 – 12.00 στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, αίθουσα “Έφεσος Ι & ΙΙ” Η είσοδος είναι ελεύθερη