Εκτύπωση Εκτύπωση


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019 – 2021

 
Κωστής Καγγελίδης, Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ
Πρόεδρος
 
Θεόφιλος Μυλωνάς, Yummy Software and Services
Αντιπρόεδρος
 
Αναστάσιος Μάνος, Dotsoft AE
Αντιπρόεδρος
 
Χαρά Κουτάλου, Matrix-IT
Γενική Γραμματέας
 
Σωτήρης Σιάγας, Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΑΕ
Ταμίας
 
Κοσμάς Βάμβαλης, Atlantis Engineering
Μέλος Δ.Σ.
 
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Entersoft
Μέλος Δ.Σ.
 
 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
Αναστάσιος Τζήκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΘ
 
 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
Δοξάκης Αναστασόπουλος                               06 Μαρτίου 1995 – 20 Απριλίου 1997
 
Αναστάσιος Τζήκας                                           21 Απριλίου 1997 – 20 Μαΐου 1999
 
Αναστάσιος Τζήκας                                           21 Μαΐου 1999 – 30 Ιουνίου 2001
 
Αναστάσιος Τζήκας                                           01 Ιουλίου 2001 – 08 Ιουλίου 2003
 
Αναστάσιος Τζήκας                                           09 Ιουλίου 2003 – 03 Ιουλίου 2005
 
Αναστάσιος Τζήκας                                           04 Ιουλίου 2005 – 27 Ιουνίου 2007
 
Αναστάσιος Τζήκας                                           28 Ιουνίου 2007 – 12 Ιουλίου 2009
 
Αναστάσιος Τζήκας                                          13 Ιουλίου 2009 – 03 Ιουλίου 2011

Κυριάκος Μαλλίνης                                           04 Ιουλίου 2011 --03 Ιουνίου 2013

Θεόφιλος Μυλωνάς                                           04 Ιουνίου 2013 - 29 Ιουνίου 2015

Κωστής Καγγελίδης                                          30 Ιουνίου 2015 - 03 Ιουλίου 2017

Κωστής Καγγελίδης                                          4  Ιουλίου 2017 - 27 Ιουνίου 2019