Εκτύπωση Εκτύπωση


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019 – 2021

 
Θεόφιλος Μυλωνάς, Ysoft
Πρόεδρος
 
Κωστής Καγγελίδης, Γνώμων Πληροφορικής
Αντιπρόεδρος
 
Αναστάσιος Μάνος, Dotsoft
Αντιπρόεδρος
 
Κοσμάς Βάμβαλης, Atlantis Engineering
Γενικός Γραμματέας
 
Χαρίτων Κουρίδης, Emisia
Ταμίας
 
Κωνταντίνος Δημητρακόπουλος, Entersoft
Μέλος Δ.Σ.
 
Ελένη Μαργαρίτη, Consortis Geospatial
Μέλος Δ.Σ.
 
 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
Αναστάσιος Τζήκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΘ
 
 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
Δοξάκης Αναστασόπουλος                     06 Μαρτίου 1995 – 20 Απριλίου 1997
 
Αναστάσιος Τζήκας                                 21 Απριλίου 1997 – 20 Μαΐου 1999
 
Αναστάσιος Τζήκας                                 21 Μαΐου 1999 – 30 Ιουνίου 2001
 
Αναστάσιος Τζήκας                                 01 Ιουλίου 2001 – 08 Ιουλίου 2003
 
Αναστάσιος Τζήκας                                 09 Ιουλίου 2003 – 03 Ιουλίου 2005
 
Αναστάσιος Τζήκας                                 04 Ιουλίου 2005 – 27 Ιουνίου 2007
 
Αναστάσιος Τζήκας                                 28 Ιουνίου 2007 – 12 Ιουλίου 2009
 
Αναστάσιος Τζήκας                                 13 Ιουλίου 2009 – 03 Ιουλίου 2011

Κυριάκος Μαλλίνης                                  04 Ιουλίου 2011 --03 Ιουνίου 2013

Θεόφιλος Μυλωνάς                                  04 Ιουνίου 2013 - 29 Ιουνίου 2015

Κωστής Καγγελίδης                                  30 Ιουνίου 2015 - 03 Ιουλίου 2017

Κωστής Καγγελίδης                                  4  Ιουλίου 2017 - 27 Ιουνίου 2019

Κωστής Καγγελίδης                                  28 Ιουνίου 2019 - 28 Ιουνίου 2021

Θεόφιλος Μυλωνάς                                  29 Ιουνίου 2021 -